IDTECK Logo


IDTECK er en innovativ produsent av RFID og biometriske adgangskontroll-
systemer. Dasic as er enedistributør av Idtecks produkter i Skandinavia.

Axis Logo


Axis Communications er markedsledende på IP-kamera / video i nettverk. Selskapet har kontorer i hele verden og hovedkontor i Sverige. Dasic as er 'Axis Solution Partner'.

Siemens Logo


Siemens har helt siden etableringen i Norge vært en av Norges ledende elektrotekniske bedrifter. Dasic er stolte av å være 'Siemens Qualified Partner'.

HuperLab Logo

Dasic as representerer Huper Laboratories i Norge. Deres teknologi for videolagring, intelligent analyse og hybrid-
løsninger (IP/Analog) er meget avansert, men brukervennlig.

Xtrasense Logo

Xtra-Sense har utviklet en unik teknologi for å sikre og alarmere objekter i alle størrelser. Systemet er bygget opp av trykkfølsomme sensorer og vil gi alarm ved berøring av objektet.

Bticino Logo


Vi markedsfører bticinos MyHome-løsninger i Norge. bticino er et innovativt Italiensk selskap med løsninger og utpreget design for 'smarte hus' med integrert sikkerhet.

ISIS Logo


ISIS utvikler systemer for sporing av gjenstander med RFID-teknologi. ISIS utvikler også løsninger for museèr og gallerier og har verdens mest berømte museèr som referanser.

Autronica Logo


Autronica Fire and Security er et internasjonalt selskap med hovedkontor i Trondheim. Deres teknologi for branndeteksjon passer til alt fra små løsninger til store, komplekse systemer.

Itegra Logo


Itegra er vår samarbeidspartner innenfor komponenter, datalagring, periferiutstyr og reservedeler til PC`er, skrivere, servere og annet PC relatert utstyr.

Alarmsystem Logo

Dasic as har samarbeidet med ADI Alarm System as i Norge i mer enn 20 år. Våre systemløsninger kompletteres ofte med produkter fra denne leverandøren.

Solar Logo

Foruten tradisjonelt kommunikasjonsmateriell tilbyr Solar materiell innenfor flere spesialområder. Deres unike logistikksystem sikrer punktlig levering av produkter.

Buysec Logo


Buysec as er vår samarbeids-
partner innenfor plastkort-
skrivere, tilbehør og IT-sikkerhetsprodukter. Vi kan, i fellesskap, levere avanserte elektroniske billettsystemer.

Rolex watches are designed to exceed expectations. It takes more than a year to assemble over 220 minute pieces. replica watches sale are designed to be extremely ostentatious so that you can spot one on a wrist a mile away. This is how most replica watches uk want it, the perfect reflection of his wealth and the respect he should be accorded. breitling replica uk are not cheap as they come with a hefty price tag that some even are forced to finance for a duration of time. That is until the rolex replica entered the market which allowed thousands the ability to purchase the same looking watch that gives off the same sophisticated appeal for a much smaller price tag. rolex replica sale are probably one of the most copied breitling replica sale in the world. Many of the counterfeits use very good mechanical movements that lets the sweep second hand glide around the dial chapters, a Rolex trait.