Brannalarmsystemer

Brannsikring


Vi leverer FG-godkjente, automatiske brannvarslings-anlegg i alle størrelser. Med utstyr fra kvalitetsleverandører kan vi garantere god kvalitet og avanserte systemer for alle typer anlegg, fra borettslag
/bygårder og næringslokaler til installasjoner med spesielle krav.Send meg info.

Innbruddsalarm

Innbruddsalarm


Vi har i en årrekke levert alarmsystemer for næring og offentlige institusjoner. Systemene kan lett integreres med f.eks. adgangskontroll og leveres med styringer for de fleste behov. Kunden kan selv fritt velge evt. vaktselskap eller å motta alarmer internt.
Våre systemer er FG-godkjente.


Send meg info.

Områdesikring

Omradesikring


Vi kan levere fysisk sikring for alle installasjoner som for eksempel gjerder/porter, bilstoppere, systemer for byggeplasser osv. Rondeller og speed-gater kan tilpasses kundens ønske og tilknyttes adgangskontroll eller besøkskontroll samt sørge for telling og andre funksjoner.


Send meg info.

Dørtelefon

Doorphone


Vi leverer avanserte dørtelefonsystemer med video for privatboliger og store borettslag, kontorbygg og offentlige institusjoner. Systemene kan leveres med integrert adgangskontroll, kameraovervåkning, IP mm.
Se mer under våre adgangskontrollsider.


Send meg info.

Varesikring

Varesikring


Design-riktige systemer for butikker og 'tagging' av varer og utstyr. Vi leverer også POS (Point-Of-Sale) systemer som tilknyttes kasseapparater og kameraovervåkning. Disse systemene kan integreres for en totalløsning for din butikk.


Send meg info.

Gittere, låser, osv.

Gitter


Via sertifiserte partnere, leverer vi FG-godkjente, komplette låssystemer, vindusgitter og annet utstyr for dørmiljøet, som f.eks. nødrømmnings-utstyr, dørautomatikk. Alt kan tilknyttes våre sikkerhets-systemer for adgangskontroll og alarm.


Send meg info.

Tekniske alarmer

TekniskeAlarmer


Tekniske alarmer kan være deteksjon av forskjellige hendelser. F.eks. vannalarm, gassalarm, eller strømstans. Våre systemer kan tilknyttes signaler fra disse og varsle om uønskede hendelser slik at en aksjonsplan kan iverksettes.


Send meg info.

UPS / Overspenning

Serverpark


Tør du å la dine data være ubeskyttet mot strømstans og strømvariasjoner? En avbruddsfri strømforsyning (UPS), filtrerer spenningen og beskytter utstyret. Vi leverer både frittstående enheter og større systemer.


Send meg info.

Rolex watches are designed to exceed expectations. It takes more than a year to assemble over 220 minute pieces. replica watches sale are designed to be extremely ostentatious so that you can spot one on a wrist a mile away. This is how most replica watches uk want it, the perfect reflection of his wealth and the respect he should be accorded. breitling replica uk are not cheap as they come with a hefty price tag that some even are forced to finance for a duration of time. That is until the rolex replica entered the market which allowed thousands the ability to purchase the same looking watch that gives off the same sophisticated appeal for a much smaller price tag. rolex replica sale are probably one of the most copied breitling replica sale in the world. Many of the counterfeits use very good mechanical movements that lets the sweep second hand glide around the dial chapters, a Rolex trait.